Privacyverklaring Persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelen we?

 • Uw contactgegevens, inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Informatie over de door u aangevraagde diensten of producten voor uw dier(en).

Voor vrijwel alle gegevens geldt dat wij wettelijk verplicht zijn om deze vast te leggen en te bewaren.

Hoe en waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Voor het sturen van herinneringen via post, e-mail of sms, en voor het maken van afspraken, zoals vaccinaties.
 • Voor het verstrekken van algemene praktijkinformatie via e-mails over onze dienstverlening, inclusief gratis acties.
 • Om op uw verzoek de factuur per post te kunnen versturen.
 • Voor het delen van voor u belangrijke gezondheidsinformatie over uw dier.

Delen van persoonsgegevens

 • Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.
 • Met bedrijven die uw adresgegevens nodig hebben om herinneringen en facturen namens ons te versturen, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw gegevens te beschermen.
 • Aan de bedrijven die voor uw dier onderzoek doen, zoals in een laboratorium, delen wij uw gegevens om ervoor te zorgen dat het monstermateriaal correct wordt geïdentificeerd en de juiste resultaten aan ons worden doorgegeven. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Procedures

 • We respecteren uw persoonsgegevens en hebben duidelijke richtlijnen en procedures binnen onze praktijk.
 • U kunt contact opnemen met een van onze medewerkers om uw gegevens bij te werken.
 • Als u geen informatie meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden voor e-mails, post en sms-berichten.
 • Om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw gegevens, kunnen wij vragen om een legitimatiebewijs voordat we informatie verstrekken, zoals een patiëntenkaart.
 • Wijzigingen in onze richtlijnen en procedures worden gecommuniceerd via sms, e-mail of onze website.
 • Het kan belangrijk zijn voor u om inzage te hebben in de medische geschiedenis van uw (overleden) huisdier, bijvoorbeeld als u een beroepsfokker bent of als uw huisdier erfelijke ziekten heeft. Daarom bewaren we deze gegevens en uw contactgegevens die hieraan gerelateerd zijn, tenzij u aangeeft dat u wilt worden uitgeschreven. U kunt aangeven of u direct wilt worden uitgeschreven of na een periode van 5 jaar.
 • Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.